Voor communicatie-professionals die geen of weinig ervaring hebben in dit specifieke soort verandertrajecten is het lastig de informatiebehoefte van managers en medewerkers goed in te schatten.

Managers en medewerkers willen vooral gedetailleerd geïnformeerd worden over de geboden faciliteiten en de praktische gang van zaken rond de inhuizing en/of oplevering van de digitale werkomgeving.

Op enthousiaste verhalen over hoe mooi en leuk het allemaal wordt, zitten ze in de regel niet te wachten. Binnen het programmateam is het enthousiasme over het nieuwe werkconcept vaak groot. De behoefte om dat enthousiasme op managers en medewerkers over te dragen -veelal onbewust- ook. Wij helpen het programmateam de juiste toon te treffen. Communiceer organisatie-eigen ‘good practices’ en scherm vooral niet te veel met organisatie-vreemde ‘best practices’. De ervaring leert dat relatief veel aandacht uitgaat naar ondersteuning van de staven (ICT, facilitair en HR) om tijdig en helder te communiceren met hun interne klanten.


Alle expertises