De ambitie

FloraHolland heeft met het project SamenWerken de ambitie om op een andere, efficiëntere manier (samen) te werken als onderdeel van de nieuwe strategische koers. De doelstelling van het project is de samenwerking tussen medewerkers beter te ondersteunen middels werkafspraken en omgangsvormen (gedrag & verandering), technologie (digitaal werken) en de huisvesting en voorzieningen (huisvesting & werkplek). Met dit project zijn in eerste instantie een tweetal showcases gerealiseerd in Naaldwijk en Aalsmeer om de medewerkers te laten zien en ervaren wat een andere werkomgeving betekent in de samenwerking. Sindsdien worden alle kantoorpanden volgens deze manier van werken gerealiseerd zodat de samenwerking optimaal gefaciliteerd wordt.

De rol van YNNO

YNNO is voor dit project gevraagd om samen met een projectteam afvaardiging van FloraHolland een tweetal showcases te realiseren in Aalsmeer en Naaldwijk. YNNO heeft haar expertise ingezet op de aandachtsgebieden huisvesting & werkplek, digitaal werken en gedrag & verandering en is verantwoordelijk voor de totale verhuizing van medewerkers. YNNO heeft voor de verschillende aandachtsgebieden uitgangspunten gedefinieerd en neemt de conceptontwikkeling onder haar hoede genomen, stelt plannen van aanpak op voor de realisatie, verzorgt samen met de afdeling Inkoop de selectie van leveranciers en voert de bouwbegeleiding uit. Alles om de overgang naar de nieuwe werkomgeving goed te laten verlopen.

Het resultaat

De twee showcases geven FloraHolland inzicht in de mogelijkheden die een nieuwe, goed functionerende en inspirerende, werkomgeving biedt. Gestreefd wordt naar betere outputsturing, samenwerking en een toename van (informeel) ontmoeten in een hoogstaande werkomgeving die past bij de cultuur van FloraHolland. In de nieuwe werkomgeving werkt men flexibel, heeft niemand meer een ‘eigen werkplek’ en is samenwerken de nieuwe norm. Niet alleen de werkomgeving verandert, maar ook de manier waarop men werkt en hoe men zich gedraagt in deze werkomgeving. De showcases zijn een belangrijke eerste stap van een nieuwe manier van werken voor heel FloraHolland. Inmiddels zijn er diverse vloeren gerealiseerd volgens de in de showcases ontworpen nieuwe manier van werken.