De Ambitie

De ambitie van de Gemeente Venray was om het, oorspronkelijk als klooster gebouwde, gebouw met al zijn technische en functionele gebreken geschikt te maken voor een nieuwe manier van werken. Het idee is, dat het gerenoveerde gemeentehuis, het forum van de stad moet zijn.  Dat betekent, toegankelijk en ingericht voor ontmoeting tussen overheid (raad, college en ambtenaren) en klant  (burgers en ondernemers). Dienstverlening en partnerschap staan centraal. Het gemeentehuis is zoveel mogelijk verbonden met de stad en is zo toegankelijk mogelijk voor het publiek.

De Rol van YNNO

Een intensief traject is doorlopen met projectgroep en een afvaardiging van de gebruikers. Er is een flink aantal workshops georganiseerd met vertegenwoordigers uit de organisatie over de dienstverlening, facilitaire zaken en over de nieuwe manier van werken. Ynno heeft in samenwerking met Soeters en Van Eldonk een concept ontwikkeld en een projectplan opgesteld. Voorts heeft YNNO advies gegeven over het ruimtegebruik en de werkpleknormering. Uiteindelijk heeft de projectorganisatie vooral zelf het werk gedaan. YNNO heeft de leden van de projectorganisatie gecoacht door kennis en expertise over te dragen over de te volgen methodiek.

Het Resultaat

Het resultaat mag er zijn. De sfeervol gerenoveerde voormalige kapel met de authentieke glas in loodramen vormt de centrale ontmoetingsplek en is voor iedereen toegankelijk. De ruimte is flexibel in te richten en in gebruik als werkrestaurant, raadszaal, burgerzaal en informele vergaderplek. In de nieuwe werkconcepten staan integraliteit, samenwerken en ontmoeten centraal. Kortom: een hoogwaardige, eigentijdse werkomgeving.