De ambitie

Heerema Marine Contractors heeft onlangs een nieuw hoofdkantoor gebouwd. De dynamiek en het primaire werkpatroon binnen het hoofdkantoor van HMC kenmerken zich door de verschuiving naar meer complexe projecten en door een structurele groei in formatie als gevolg van de uitbreiding van de vloot. Het nieuwe kantoor zou moeten bijdragen aan: any place any time werken, kennisuitwisseling, leren van eerdere projecten, medewerkers die elkaar snel kunnen vinden en een gezonde huisvesting die maximaal flexibel is om de kort cyclische dynamiek in de organisatie op te vangen.

De werkomgeving zou een middel moeten zijn om het vissen in de talentenvijver te vergemakkelijken.

De rol van YNNO

In de aanloop naar de nieuwbouw heeft YNNO in kaart gebracht wat Het Nieuwe Werken zou kunnen betekenen voor de nieuwe werkomgeving, zowel de fysieke als de virtuele en de mentale werkomgeving. Middels werkplekmetingen en een visietraject met sleutelfiguren zijn de ambities vertaald in heldere ontwerpuitgangspunten. Het schetsontwerp is vervolgens door Heyligers Design + Projects uitgewerkt tot definitief ontwerp.

YNNO heeft na de visievorming het projectteam ondersteund met het opstellen van het Programma van Eisen, waarin veel aandacht is geweest voor de Hospitality, de centrale, decentrale ontmoetingsgebieden en het kantoorconcept op de werkvloeren.

Het resultaat

Het eindresultaat mag er zijn: het kantoorconcept biedt maximale flexibiliteit om de groei en krimp op te vangen. De zogenaamde platforms ondersteunen het werken in projecten. Hoewel het flexwerken niet een uitgangspunt is geweest, bevat het kantoor diverse oplossingen om Het Nieuwe Werken maximaal te ondersteunen. De mini-plaza zorgen voor de toevallige ontmoetingen op de werkvloeren, onderling verbonden door verticale trappen. Het multifunctionele werkrestaurant is een perfecte uiting van de identiteit van HMC.

De doelstellingen op gebied flexibiliteit, samenwerking en sociale interactie lijken meteen na de inhuizing te zijn behaald.