Ambitie: flexibel en open werkconcept voor alle behandellocaties

Op het hoofdkantoor van GGz Breburg aan Jan Wierhof in Tilburg introduceerde YNNO een nieuwe manier van werken, met passende werkplekinrichting en ICT. De ICT gold organisatiebreed: YNNO begeleidde heel GGz Breburg naar digitaal samenwerken in Office 365, waar een forse kostenbesparing mee is gerealiseerd. Wat de werkplekinrichting betreft: wat voor de back-office met kantoormedewerkers kon, moest ook kunnen voor de frontoffice waar de behandelaars werken en cliënten worden ontvangen. Die behandellocaties konden wel een upgrade gebruiken: van een gesloten omgeving, met vaak afgesloten kamers, naar een meer open en transparant gebouw. Waar cliënten makkelijk hun weg vinden, zich veilig en vertrouwd voelen en behandelaars flexibel werken. Een concept dat, eenmaal ontworpen, toegepast kon worden op alle behandellocaties van GGZ.

De locatie aan de Muiderslotstraat in Breda beet de spits af. Met de renovatie van het gebouw werd meteen de verborgen leegstand aangepakt en een andere manier van werken voorgesteld. Ruth Verhagen, manager vastgoed & facilitair van GGz Breburg, legt uit: “Een eigen kamer voor iedere medewerker of behandelaar betekent inefficiënt gebruik van je ruimte. Tegelijkertijd wilden we toe naar een concept waar medewerkers elkaar ontmoeten. Teamkamers waar ook de manager en de secretaresse werken. Waar je ook kunt overleggen en socializen. Met daarnaast een passend aantal behandelkamers die flexibel en door verschillende behandelaars gebruikt worden.”

Rol van YNNO: kritische adviseur en samenwerkingspartner die spiegel voorhoudt, ontwikkeling concept en ontwerpcriteria

YNNO bedacht samen met GGz Breburg een concept, de opdrachtgever deed zelf de uitrol. In de conceptfase was YNNO niet alleen de adviseur maar tevens de partij die de discussie aanzwengelde en die GGz Breburg een spiegel voorhield. “Voor dit soort veranderingen zijn vreemde ogen nodig,” zegt Ruth. “YNNO kon ons die spiegel voorhouden in al hun professionaliteit en met de ervaring die zij hebben in andere projecten, onder meer in de zorg. Het is een samenwerkingspartner die het proces durft te begeleiden: de adviseurs van YNNO durven kritisch te zijn en schrijven niet alleen op wat wij zeggen.”

Voor de andere behandellocaties van GGz Breburg ligt een boekwerk klaar, met type medewerkers en type behandelkamers. “Samen met GGz Breburg hebben we voor de werkstijlen van de diverse typen medewerkers persona’s opgesteld, door te kijken naar de aard van hun werk en welk type werkplek ze daarvoor nodig hebben”, zegt Frederik van Steenbergen, adviseur van YNNO. “Een ambulant behandelaar heeft iets anders nodig dan een poliklinisch behandelaar of een medewerker van het secretariaat. Dat hebben we aangevuld met functionele beschrijvingen waar een werkplek of behandelkamer aan moet voldoen en welke voorzieningen er nodig zijn.” Voor ieder touchpoint op de locatie zoals een behandelkamer, wachtruimte of ontmoetingszone gaf YNNO ontwerpcriteria mee aan EGM architecten die het ontwerp voor de renovatie voor hun rekening namen en thuis zijn in healing environments.

Het resultaat: flexibel en transparant werken in een prettige en veilige behandelomgeving

De locatie aan de Muiderslotstraat is sinds augustus operationeel in de nieuwe vorm. Achteraf gezien had GGz Breburg meer aandacht willen besteden aan de begeleiding van de teams en de behandelaars in de overgang naar de nieuwe situatie. “Zo’n project levert altijd discussie op. Mensen meenemen in het proces, wat je doet en waarom, en wat niet; daar hadden we meer tijd voor moeten nemen.” YNNO heeft er in het concept input voor geleverd maar volgens Ruth was het van toegevoegde waarde geweest als ze de medewerkers nog meer hadden begeleid. Door de coronamaatregelen en budgettaire keuzes is dat anders gelopen. Eindresultaat is hoe dan ook dat medewerkers blij zijn met de teamkamers, behandelaars gewend zijn aan de flexibele en transparante manier van werken en cliënten terechtkomen in een behandelomgeving die prettig en veilig voelt.
Eind 2021 wil GGz Breburg nog vier andere behandellocaties in de nieuwe stijl en werkvorm gereed hebben.

“Voor dit soort veranderingen zijn vreemde ogen nodig,”