De ambitie

Intensivering van het plaats- en tijdonafhankelijk werken was voor Stadsdeel Zuid Gemeente Amsterdam een voor de hand liggende vervolgstap op het samenbrengen van alle ‘kantoorgebonden’ medewerkers in een activiteit-gerelateerde werkomgeving. Maar in een ambtelijke omgeving vraagt plaats- en tijdonafhankelijk werken om een gedegen voorbereiding. Je ontkomt niet aan aanpassing van formele regelingen. De kunst is dat zo te doen dat je zowel recht doet aan de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers als de zorgplicht van de werkgever. En ruimte laat voor maatwerk.

De rol van YNNO

YNNO heeft een aanpak voor intensivering van plaats- en tijdonafhankelijk werken opgesteld, waarmee de OR en de bestuurder op dit punt op een lijn kwamen. Teamsgewijs werd een beeld gevormd van de actuele stand van zaken en de belangrijkste knelpunten,. Ook werden managers en medewerkers geïnformeerd over de plannen van Stadsdeel Zuid op dit punt. Een van de belangrijkste aandachtpunten bleek verbetering van het sturen op resultaat en, daarmee samenhangend, het maken van jaarplannen met de teams.

Het resultaat

Stadsdeel Zuid is voorloper in de Gemeente Amsterdam op het gebied van plaats- en tijdonafhankelijk werken. De aanpak van Zuid is richtinggevend voor de formalisering op stedelijk niveau. Managers en medewerkers van Zuid hebben duidelijke kaders waarbinnen ze samen tot maatwerkafspraken kunnen komen voor plaats- en tijdonafhankelijk werken.