Niek Schut

Niek is een ervaren Product Owner en Projectmanager, die gespecialiseerd is in Business Proces Management en Customer Relation Management implementaties. 

Hij is een veranderaar die energie krijgt van het effectief en efficiënt maken van organisaties op een duurzame manier.

Vanuit zijn interesse en nieuwsgierigheid is hij constant op zoek naar kansen. Zijn basishouding is om vanuit de inhoud zaken te beargumenteren, besluitvaardig te werk te gaan en de samenwerking te zoeken om draagvlak en plezier te creëren.

Niek studeerde Financieel Management op Universiteit Nijenrode.