Michelle Lam

Een complexe en snel veranderende wereld vraagt om een samenleving die wendbaar en veerkrachtig is. Organisaties omarmen de veranderingen door ze op te nemen in de bedrijfsstrategie die zich vaak vertaalt in nieuwe manieren van werken. Het succes dat een organisatie boekt, wordt mede bepaald door de medewerkers. Daarom is het belangrijk dat de medewerkers meebewegen in de verandering. Maar hoe neem je de medewerkers mee?  

Ik ben Michelle Lam, ik ben adviseur Gedrag & Verandering en ik geloof dat iedereen het in zich heeft om te veranderen met de juiste begeleiding. Mijn ambitie is om een ander licht te schijnen op de verandering, om mensen niet te laten denken in verlies maar in winst. 

Wanneer mensen worden gevraagd om mee te gaan in de verandering, kunnen zij met weerstand antwoorden. Maar weerstand is geen teken van verzet, het is juist een uiting van zorgen. De verandering kan voor velen lastig lijken vanwege zorgen onder de waterlijn. Bij een succesvolle organisatieverandering omzeil je niet de weerstand bij de mens, maar ontzorg je de mens door hierover in gesprek te gaan en de juiste hulpmiddelen en begeleiding aan te bieden.  

Een verandering heeft impact op de organisatie als geheel, alleen samen kunnen we dit doen!