Michel Dorsman

Michel is een ervaren projectmanager, die gespecialiseerd is in Documentmanagement en Business Proces Management implementaties.

Een projectmanager, die zich verantwoordelijk voelt voor het opleveren van het juiste projectresultaat binnen de gestelde kaders. Ook heeft Michel ervaring met HR-,  SAP- en Facilitymanagementimplementaties. Michel is een resultaatgerichte en kwalitatief ingestelde manager die actief bouwt aan draagvlak, de grote lijnen uitzet en tevens in staat is de grote lijnen te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

Hij krijgt energie van behaalde resultaten en het oplossen van issues, bewaakt actief de risico’s en is inhoudelijk betrokken. Collega’s waarderen de resultaatgerichte instelling en de open en eerlijke communicatie.

Michel studeerde Informatica en Informatiekunde aan de Haagse Hogeschool.