Jeroen Pol

Het is nu – meer dan ooit – tijd voor nieuwe manieren van werken, die vragen om een toekomstgerichte, integrale aanpak van de werkomgeving.

Vanuit een technische achtergrond heb ik mij vanaf de jaren negentig gespecialiseerd in ziekenhuis brede ICT-projecten. In de jaren negentig hebben de Nederlandse ziekenhuizen internationaal een voorsprong genomen door versneld de overstap te maken van papier naar een digitale informatievoorziening. In een eerste fase werd veel papier nog gedigitaliseerd, maar al vrij snel zijn de zorgverleners overgegaan naar volledig digitaal werken. Ik heb destijds mee mogen werken aan een aantal grote implementaties van elektronische patiëntendossiers in Nederlandse ziekenhuizen.

Met de omschakeling van papier naar digitaal kregen projecten in ziekenhuizen een andere dimensie. De invoer van het EPD raakte opeens vrijwel alle facetten van de bedrijfsvoering. De medische registratie ging fundamenteel anders werken en artsen en verpleegkundigen moesten afscheid nemen van het papieren dossier. De complexiteit van dergelijke digitaliseringstrajecten was dusdanig groot dat veel aandacht besteed moest worden aan de ‘zachte’ kant van dergelijke trajecten. De mens en fundamentele wijzigingen in de manier van werken stonden centraal. De invoer van een EPD werd dus feitelijk een groot organisatie verandertraject. De verandering in de manier van werken werd belangrijker voor het slagen van het project dan sec de technische invoer van een nieuw systeem.

Echte verandering gaat niet zonder eerlijke communicatie

Verandermanagement werd zodoende het credo voor zowel het ziekenhuis, de leverancier van het systeem en begeleidende projectbureaus. Door deze ervaringen is mijn kijk op projecten in de loop der jaren sterk gewijzigd. Waar de traditionele projectleider er in zekere zin voor zorgt dat het project volgens contract wordt opgeleverd, gaat mijn voorkeur er steeds meer naar uit om projecten op basis van een ‘Engagement’ aan te gaan. Dit biedt in veel gevallen meer ruimte om een project te sturen op basis van kwalitatieve doelen in plaats van specifieke eisen uit de aanbesteding. De ervaring leert dat het resultaat dan in veel gevallen beter aansluit bij de vaak impliciete doelstellingen van de organisatie.

In projecten richt ik me in eerste instantie op het vertalen van kwalitatieve doelstellingen naar zogenaamde benefits. Een project laat zich veel beter zijn succes afmeten op basis van de realisatie van benefits dan op invulling van alle eisen uit de aanbesteding. Vanuit mijn brede kennis en ervaring en vanuit een hands-on aanpak, vervul ik dan ook graag de rol van overall projectleider die een verbindende relatie onderhoudt met stakeholders en specifieke disciplines binnen de organisatie.

Jeroen is sinds 2020 geassocieerd aan YNNO.