Ontwerpen

Nadat de strategie en de uitgangspunten zijn vastgesteld, worden uw ideeën uitgewerkt in oplossingsrichtingen voor de digitale werkomgeving, het gebouw en de werkomgeving en gedrag en verandering.

De rol van YNNO is dat wij sturing geven aan het ontwerpproces en het concept hierin van A tot Z bewaken en toetsen aan de uitgangspunten. Deze oplossingsrichtingen worden zoveel mogelijk gevisualiseerd, dit is in onze optiek cruciaal om draagvlak en enthousiasme te genereren voor de beoogde manier van werken. Voordat tot uitvoering wordt over gegaan, vindt de besluitvorming plaats binnen directie en/of stuurgroep.