Ontdekken

Een geslaagd project start met een goede visie. Tijdens de ontdekkingsfase onderzoeken we de mogelijkheden voor een nieuwe manier van werken in alle facetten.

Het werk wordt bijvoorbeeld middels interviews geanalyseerd en de behoeften van de organisatie worden in kaart gebracht. Ook brengen we de mogelijkheden en beperkingen van de huidige situatie in beeld, zowel qua gebouw en ICT-infrastructuur als qua cultuur en DNA van de organisatie.

Direct gekoppeld aan de strategie worden leidende principes vastgelegd die vervolgens worden vertaald in uitgangspunten voor het project. We sluiten de ontdekkingsfase af met een concrete projectaanpak, inclusief een aanpak voor de communicatie en het verandermanagement. De bemensing van het project is onderdeel van de projectaanpak, waarbij altijd een optimale mix wordt gezocht tussen interne en externe capaciteit.