Gebruiken

Na de oplevering van de nieuwe werkomgeving begint de nieuwe manier van werken pas echt en is het van belang er voor te zorgen dat de organisatie niet terugvalt in ‘oud gedrag’. Om dat te voorkomen, zorgen we ervoor dat management en medewerkers niet alleen worden voorbereid op hun nieuwe werkomgeving, maar we begeleiden ze ook na inhuizing.

Een goede inhoudelijke nazorg is van belang; na oplevering nagaan of alles naar behoren werkt en eventuele restpunten adequaat oplossen. Op basis van een goede evaluatie worden, waar nodig, verbeteringen aangebracht. YNNO stuurt op een duurzaam projectresultaat. Wij blijven betrokken totdat het succes van de nieuwe manier van werken is verankerd binnen de organisatie. De projectorganisatie wordt zodanig overgedragen aan de staande organisatie dat de nieuwe manier van werken de komende jaren stapsgewijs kan worden doorontwikkeld.