Definiëren

Tijdens de definitiefase wordt de scope van het project concreet doordat de visie en strategie betekenis krijgen en worden uitgewerkt in concrete oplossingsrichtingen op het gebied van digitaal werken, het gebouw en de werkomgeving en gedrag en verandering.

De organisatie en het werk worden gedetailleerd in kaart gebracht. De kosten en de potentiele opbrengsten worden inzichtelijk gemaakt, net als de gedetailleerde planning. De beoogde prestatieverbetering die de organisatie met dit project voor ogen heeft wordt vastgelegd.

De fase wordt afgesloten met een go/no go besluit voor de ontwerp- en implementatiefase.