Mensen zijn de belangrijkste asset voor een bedrijf. Hoe klanten en medewerkers zich voelen en gedragen binnen de werkomgeving is bepalend voor de successen, resultaten en ontwikkeling van de organisatie.

 

Onze aanpak is specifiek gericht op het stimuleren van de gezondheid en het welzijn van uw medewerkers. We begeleiden in het bepalen van welk ambitieniveau u wilt bereiken in het treffen van de juiste voorzieningen en in de inrichting van uw organisatie.

Standaard bieden wij een hoog niveau door onze gezonde bril al vroeg op te zetten in het traject van visiebepaling en het opstellen van een Programma van Eisen. Daarnaast stellen vast welke impact uw ambitie heeft op het huidige HR-beleid en brengen deze bij elkaar, zodat het beleid ondersteunend wordt.

Wij laten ons hierbij inspireren door de WELL standard en door Fitwel: keurmerken welke op wetenschappelijke basis ontwikkeld zijn om in te zetten op factoren die welzijn in de werkomgeving stimuleren. Middels een grondige analyse benchmarken we uw kantoor aan de hand van de WELL Standard of aan de hand van Fitwel en maken wij inzichtelijk in welke mate het gebouw en uw interieur bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van uw medewerkers en waar er ruimte voor verbetering is.

Mocht u voor een classificatie willen gaan van 1 , 2 of 3 sterren (Fitwel) of voor silver, gold of platinum (WELL Standard), dan kunnen wij dit gehele proces begeleiden en ondersteunen.


Alle expertises