Wanneer organisaties spreken over vitaliteit gaat het al snel over de fruitschaal en het tellen van calorieën bij de trappen. Bij het uitrollen van vitaliteitsprogramma’s en het implementeren van beleid en uitvoeren van de trainingen vinden we het belangrijk om juist het biopsychosociale karakter van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid centraal te stellen. Dit gaat verder dan de bekende interventies op biologisch niveau (beweging bevorderen en gezond eten). Om energie te balanceren moet er naast de biologische aspecten aandacht zijn voor het psychologische deel (zoals: heb je constructieve gedachten, waar liggen je sterktes en weet je hoe je in de flow moet komen) en het sociale gedeelte (zoals: kun je zinvolle relaties met andere opbouwen, grenzen aangeven en weet je constructieve feedback te geven).

We maken een vertaalslag van alle elementen uit het biopsychosociale model naar concrete trainingen. Medewerkers die deelnemen aan de trainingen stellen we in staat om zelf stress en energie beter te begrijpen, te herkennen en te reguleren op al deze gebieden.

Naast de interne blik besteden we veel aandacht aan de communicatie binnen het eigen team (co-regulatie) om zo samen te zorgen voor een stressbestendig (werk)leven en een optimale bijdrage aan een productieve en plezierige werkcultuur.

Ontwikkelde programma’s

YNNO heeft meerdere gebruiksvriendelijke en effectieve vitaliteitsprogramma’s ontwikkeld voor het bevorderen van de vitaliteit op het werk. De onderwerpen die in het vitaliteitsprogramma worden behandeld helpen medewerkers:

 • hun sterke karaktereigenschappen te kennen en weten in te zetten;
 • strategieën te hebben om met stress om te gaan;
 • effectief en bewust met anderen (binnen en buiten het werk) te communiceren;
 • controle te hebben over hun emoties;
 • een positieve mindset en constructieve gedachten te hebben;
 • tijd effectief en efficiënt weten in te delen, zodat zij tijd overhouden voor andere belangrijke dingen in hun leven;
 • gezonde gewoontes te hebben voor een fit en gezond leven.

De vitaliteitsprogramma’s zijn zowel als online, als incompany trainingsprogramma’s beschikbaar. De programma’s zijn een combinatie van standaardisering en maatwerk. Het ondersteunt medewerkers om fit, vitaal en stressbestendig te blijven en/of worden in relatie met de omgeving waarin zij verkeren. Al onze vitaliteitsprogramma’s zijn onderbouwd vanuit de nieuwste inzichten uit de neurobiologie, systeemwetenschappen, salutogenese en positieve psychologie en bieden een integrale oplossing voor organisaties om vitaliteit te bevorderen.

Ons online en jaarprogramma: de 7 pijlers

Ons jaarprogramma, de 7 pijlers voor Vitaliteit, ontwikkeld in samenwerking met het Nederlands Expertisecentrum voor Vitaliteit, is zowel incompany als online beschikbaar. Het online gedeelte doorlopen deelnemers op eigen tempo en inzicht. Het ‘offline’ incompany gedeelte geeft verdieping op basis van de werkcontext van de deelnemers en bestaat uit de volgende thema’s:

 1. Energie: In de eerste pijler van het vitaliteitsprogramma krijgen deelnemers de meest actuele wetenschappelijk onderbouwde kijk op vitaliteit. Ze leren energie te reguleren en stress en werkdruk te herkennen bij zichzelf en anderen. Deelnemers ontwikkelen vaardigheden op basis van korte maar krachtige oefeningen en krijgen tools mee waar ze op een later moment zelf mee aan de slag kunnen gaan. Ze leren herkennen wanneer ze gevangen raken in een ‘neerwaartse’ spiraal en hoe zij deze kunnen omzetten naar een neutrale en uiteindelijke ‘opwaartse’ spiraal van vitaliteit en veerkracht.
 2.  Lichaam: In de tweede pijler van het vitaliteitsprogramma staat het lichaam centraal en leren we deelnemers enkele essentiële principes van de fysiologie en energieregulatie rondom stress, herstel en vitaliteit. Ze krijgen inzicht in de lichamelijke processen die tijdens een stressreactie spelen en hoe ze hier beter mee om kunnen gaan. Verder leren ze hoe zij hun leefstijl met kleine veranderingen kunnen optimaliseren, bijvoorbeeld op het gebied van slaap, voeding, beweging en ademhaling.
 3. Cognitie: In de derde pijler draait het om cognitie. Deelnemers van het vitaliteitsprogramma leren hoe mentale modellen en overtuigingen tot stand komen en welke invloed dit heeft op hun eigen beleving van specifieke situaties én hoe anderen dezelfde situatie anders beleven dan zijzelf. Ze identificeren denkpatronen die belemmerend (kunnen) zijn en leren hoe zij deze kunnen omvormen naar positieve patronen.
 4. Emotie: In deze pijler verschuift de nadruk van het individuele steeds meer naar de interactieve regulatie. Dat wil zeggen dat in dit gedeelte van het vitaliteitsprogramma meer nadruk komt op onderlinge relaties. Emotie heeft per definitie een persoonlijke én relationele dimensie. Voor deelnemers ligt de focus op het beter leren (h)erkennen van eigen emoties en het (h)erkennen van de emoties van anderen. De nadruk ligt op het versterken van positieve emoties. Deze hebben een belangrijke bijdrage om te komen naar de opwaartse spiraal van vitaliteit en bevlogenheid.
 5. Identiteit: De vijfde pijler in het vitaliteitsprogramma helpt deelnemers hun persoonlijkheid beter te begrijpen met een nadruk op het identificeren van sterke kanten en het proactief inzetten hiervan. Tegelijkertijd is er ook aandacht voor zwakkere kanten en hoe deelnemers deze kunnen ondervangen in afstemming met collega’s. Daarbij leren deelnemers hoe hun inspiraties en aspiraties een bron kunnen zijn voor het vernieuwen van vitaliteit en veerkracht en zien wij deze pijler als belangrijke voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid.
 6. Interactie: In de zesde pijler leren deelnemers van het vitaliteitsprogramma het belang van interacties bij het omgaan met stress én het hoog houden van veerkracht, waarbij positieve sociale relaties essentieel zijn. Ze leren de kern van positieve communicatie en feedback om bij zichzelf en anderen de opwaartse spiraal te versterken. Daarnaast leren ze effectiever om te gaan met negatieve (en wellicht minder constructieve) feedback en ook zelf constructieve feedback te geven.
 7. Tijd: In de laatste pijler van het vitaliteitsprogramma besteden we voornamelijk aandacht aan efficiëntie en effectiviteit, het verschil ertussen en het combineren ervan – in andere woorden, de juiste dingen op de juiste manier doen. In deze pijler komen we opnieuw terug op grenzen, dit keer in het afgrenzen van activiteiten en het bepalen van grenzen naar zichzelf, bijvoorbeeld wat goed genoeg is.

Alle expertises