YNNO helpt organisaties en bedrijven bij het ontwikkelen van een integraal vitaliteitsbeleid tot aan het bevorderen van vitaal gedrag in organisaties door het inzetten van kennis en ervaring en door gebruik te maken van tools, zoals de diagnose vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Dit zorgt ervoor dat organisaties een betere balans kunnen vinden tussen het aan de ene kant efficiënt inzetten van medewerkers en aan de andere kant het gezond en vitaal houden van deze medewerkers.

Voordat we interventies in gaan zetten vinden we het belangrijk om eerst te begrijpen wat er nu daadwerkelijk speelt in jouw organisatie. Met gebruik van een gedegen diagnose op basis van wetenschappelijke inzichten geven wij organisaties een onderbouwd inzicht in de energiebronnen die vitaliteit bevorderen en komen organisaties achter de daadwerkelijke oorzaken van verzuim, verloop en werkdruk. Tevens maken we inzichtelijk welke interventies en oplossingen het beste passen bij jouw organisatie om resultaatgericht aan de slag te gaan met vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Strategisch HR-partner

YNNO is jouw strategisch HR-partner die je bijstaat bij alle vraagstukken omtrent vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en verzuim. Met onze onderbouwde aanpak en ons multidisciplinair team weten wij vitaliteit te bevorderen en organisaties letterlijk vitaler te maken. We kunnen meerwaarde bieden op ieder niveau binnen jouw organisatie. Ons onderscheidend vermogen kan worden samengevat door middel van deze drie kernwoorden: Wetenschappelijk, preventief en integraal.

  • Wetenschappelijk: we werken volledig wetenschappelijk onderbouwd en ontwikkelen onze interventies vanuit de domeinen: Salutogenese, positieve psychologie en systeem- en neurowetenschappen.
  • Preventief: onze interventies zijn primair preventief ingestoken, omdat voorkomen niet alleen beter maar ook goedkoper is dan genezen.
  • Integraal: oorzaken die vitaliteit in de weg staan, zijn niet alleen toe te rekenen aan het individu, maar ook aan het systeem: dus het team, de afdeling en de organisatie als geheel. Daarom zijn onze interventies niet alleen gericht op het individu, maar wordt het team, afdeling en de organisatie in de analyse meegenomen.

Diagnosetool

Klanten komen bij ons met diverse vragen. Je kunt hierbij denken aan: “Wij hebben een hoog verzuim binnen een bepaalde medewerkersgroep, bieden jullie hier interventies op aan?” of: “Door COVID-19 moest iedereen in één keer thuis gaan werken, terwijl we dit niet gewend waren. Hoe zorgen we dat de medewerkers vitaal en betrokken houden en hoe helpen we onze leidinggevenden, zodat zij hun medewerkers hier voldoende in ondersteunen?”.

Wij vinden het belangrijk om niet meteen tot besluitvorming over te gaan, maar eerst te snappen wat er nu echt speelt. Wat zijn de échte oorzaken die tot bepaalde gevolgen leiden? Soms moeten we organisaties afremmen, omdat ze graag aan de slag willen. Het is uitermate belangrijk om eerst helderheid te hebben en een beeld te vormen wanneer het gaat om het investeren in vitaliteit: Welke taakeisen, zoals het ervaren van een hoge werkdruk, spelen in de organisatie en welke energiebronnen, zoals het behalen van doelen, zijn beschikbaar? Is het veilig om over mentale problemen, zoals stress, te praten? Welke invloed heeft de organisatie, de afdeling of het team hierop en hoe hangt dit samen?

Onze adviseurs gebruiken hiervoor een diagnosetool, waarmee we de oorzaken die vitaliteit in de weg staan inzichtelijk maken. We doen recht aan de complexiteit en achterhalen wat er tussen de muren zit en koppelen dit terug in een overzichtelijk en begrijpelijk verhaal. Hierdoor kun je direct aan de slag met het resultaatgericht verhogen van de vitaliteit in jouw organisatie.

Draagvlak

Alle medewerkers in de organisatie krijgen de kans om hun waardevolle input te leveren en tegelijkertijd zorgen we dat iedereen zich hierdoor gehoord voelt om zo draagvlak te creëren voor een integraal vitaliteitsbeleid en/of duurzame inzetbaarheidsplan. Vanuit die opgehaalde gegevens bepalen we wat gemiddeld de meest gebruikte hulpbron is binnen de organisatie en wat gemiddeld de grootste stressor is. De volgende stap is dat we in kaart brengen waar de grootste impact op de werkbeleving zit, zodat we deze als prioriteit kunnen aanpakken.

Alle data die we ophalen in de diagnose wordt in een overzichtelijk dashboard, op zowel als macro- als microniveau, teruggekoppeld, zodat de betreffende organisatie, maar ook de individuele medewerker, eventueel ondersteund door online trainingen, daar mee aan de slag kan gaan.


Alle expertises