Het ontwikkelen van een integraal vitaliteitsbeleid en duurzame inzetbaarheidsbeleid

YNNO erkent dat oorzaken die vitaliteit en duurzame inzetbaarheid in de weg kunnen staan zowel in de organisatie zelf als in het individu kunnen zitten. Dit betekent dat het beleid dat wij in samenwerking met onze klanten ontwikkelen niet alleen gericht moeten zijn op individuele medewerkers, maar ook op het team, de afdeling en organisatie als geheel.

Om het integrale vitaliteitsbeleid succesvol te implementeren is het belangrijk dat er voldoende draagvlak is. Draagvlak vanuit management, zodat zij zicht hebben wat de investering oplevert én dat een grote groep medewerkers zich hier in herkent en mee aan de slag wil gaan. Onze ervaring is dat daar niet alleen een goede communicatiestrategie voor nodig is, maar dat we ook sterke data nodig hebben van een hoge kwaliteit om het integrale vitaliteitsbeleid of duurzaam inzetbaarheidsbeleid succesvol te implementeren. Zie ook Diagnose vitaliteit.

Er is een grote kans dat jij in jouw organisatie op wat voor manier dan ook al bezig bent met vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Echter door scherp te krijgen waar de organisatie staat en hoe het systeem binnen die organisatie in elkaar zit kunnen we gericht en meetbaar aan de slag om samen met jou en jouw team een effectief vitaliteitsbeleid te ontwikkelen.

We maken praktisch inzichtelijk wat er moet gebeuren in uw organisatie om vitaliteit en duurzame inzetbaarheid te verankeren. We maken een beleidsplan op maat en houden bij de vertaling van het beleid en de trainingen en workshops rekening met het feit dat medewerkers leren binnen hun eigen ‘microsysteem’ ofwel afdeling of team. We weten dat er altijd een interpretatieslag plaatsvindt op basis van dit microsysteem en dat ook bepaald of we de gewenste duurzame gedragsverandering kunnen bewerkstelligen. Door in de ontwerpfase gebruik te maken van deze kennis en de bijbehorende interpretatieslag samen met het team te doen, zorgen we ervoor dat ongewilde uitkomsten worden voorkomen en dat de gewenste resultaten juist sterk worden verankerd in de verschillende teams.

Binnen YNNO staat een multidisciplinair team voor u klaar, gespecialiseerd in diagnostiek, gedragsverandering, activatie en het aandragen van praktische en toepasbare oplossingen binnen uw organisatie. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

 


Alle expertises