Pilots

De inrichting van een pilot-omgeving is een goede manier om toekomstige gebruikers vertrouwd te maken met bepaalde aspecten van hun nieuwe manier van werken. Niet alle gebruikers kunnen op basis van plannen, tekeningen en presentaties zich daar een beeld van vormen.

Tot op zekere hoogte kunnen pilots gebruikt worden om bepaalde aspecten van een nieuwe manier van werken in de praktijk te beproeven. De realisatie van een echt representatieve pilot omgeving blijkt in de praktijk erg lastig.

De wisselwerking tussen de fysieke werkomgeving, de digitale werkomgeving en het gedrag van gebruikers is groot. En het is heel moeilijk om tot een pilot-omgeving te komen die voldoende recht doet aan die wisselwerking. Toch geeft het gebruikers wel de mogelijkheid om in een proeftuin de fysieke veranderingen te ervaren.