Bij een organisatieanalyse nemen wij de strategische doelen van uw organisatie als uitgangspunt. We brengen in beeld waar de mogelijkheden en knelpunten liggen om door een nieuwe manier van werken uw strategische doelen dichterbij te brengen.

We kijken daarbij verder dan de formele aspecten zoals processen, systemen en structuren. Zeker zo veel aandacht besteden we aan de informele; de cultuur, de managementstijl en de mindset van waaruit medewerkers hun werk doen.

Bij een organisatieanalyse maken we zo veel mogelijk gebruik van al beschikbare informatie en stellen we ons onafhankelijk op. We gaan in gesprek van directiekamer tot werkvloer en betrekken ook de ondernemingsraad. Zo nodig stimuleren we onze opdrachtgevers zich open te stellen voor het perspectief van betrokken buitenstaanders.


Alle expertises