Op basis van de ontwikkelde visie, de analyse van het werk, de inventarisatie van de bestaande werkomgeving en de geaccordeerde uitgangspunten wordt een Programma van Eisen (PvE) opgesteld.

Dit PvE geeft inzicht in de ruimtebehoefte, het gebouwconcept, de mogelijke werkplekvormen en kantoorconcepten die passen bij de gebruikersprofielen. Ten aanzien van de locatie worden aspecten als gewenste herkenbaarheid, bereikbaarheid en flexibiliteit nader omschreven.

Het PvE kan dienen als zoekprofiel voor de nieuwe werkomgeving en als toetsingsinstrument gedurende de navolgende fasen in het project.


Alle expertises