De (on)zin van vitaal leiderschap

De manier van werken veranderd continue door diverse, zowel maatschappelijke als organisatorische,  ontwikkelingen. Doordat het werk veranderd wordt er veel gevraagd van de mentale veerkracht van medewerkers en leidinggevenden. Leidinggevenden moeten hun eigen manier van werken aanpassen én (vaak op afstand) in de gaten houden hoe het met zijn of haar medewerkers gaat. Is iedereen nog voldoende gemotiveerd en betrokken? Ervaren medewerkers voldoende werkplezier? Weten zij de werkdruk goed te managen en met (werk)stress om te gaan? En kunnen medewerkers zich blijven ontwikkelen?

Wat we horen en lezen is dat de top het goede voorbeeld moet geven om een vitale cultuur te laten ontstaan. De crux is dat dit slechts een deel van het verhaal vertelt. Een leidinggevende hoeft niet de hele verantwoordelijkheid op zich te nemen om zijn of haar mensen vitaal te houden, maar dient vooral het team te faciliteren zodat zij de best mogelijke resultaten kunnen bereiken. Daarnaast hebben medewerkers een eigen verantwoordelijkheid om gebruik te maken van de geboden ruimte om invulling te geven aan o.a. hun werkinhoud, werkrelaties en werkvoorwaarden en zo hun energie te blijven managen. Hierin moet een balans ontstaan en het één werkt niet zonder het ander.

Voor onze uitgebreide visie op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid klik hier. 

De grootste uitdagingen van leidinggevenden

Vragen van leidinggevenden die veelal spelen bij onze klanten zijn: Hoe ga ik op een goede manier om met de zorgen en de suggesties van medewerkers? Hoe zelfredzaam zijn mijn medewerkers en hoe kan ik dit op een effectieve manier vergroten? Hoe gaan medewerkers om met de balans tussen werk en privé? En welke structuur is nodig om de juiste balans te vinden tussen fysiek en virtueel werken?

Op teamniveau spelen vaak vragen als: Welke afspraken maken we met elkaar om goed te blijven samenwerken? Hoe maken we, zowel als leidinggevende als medewerker, zichtbaar hoe de output van de medewerker als individu bijdraagt aan de teamprestaties en het grotere geheel? En hoe zorg je ervoor dat een nieuwe manier van werken niet ten koste gaat van de persoonlijke relaties die zo belangrijk zijn voor het realiseren van de organisatiedoelstellingen?

Onze overtuiging is dat het centraal stellen van de mens het fundament is en blijft voor betekenisvolle groei in vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Onderzoek laat zien dat 25% van de werkenden zich niet veilig genoeg voelt mentale problemen, zoals stress, te bespreken met hun leidinggevenden. Leidinggevenden hebben daarom een cruciale in te begrijpen wat individuele personen nodig hebben om vanuit de inclusieve gedachte met vitaliteit aan de slag te gaan.

Ons vitaliteitsprogramma

In ons vitaliteitsprogramma voor leidinggevenden zetten we, afhankelijk van de behoeftes en wensen van onze klanten in op verschillende trajecten. Hieronder volgen twee voorbeelden van trajecten:

Het eerste voorbeeld is vooral gericht op de vitaliteit van leidinggevenden zelf. Verzuim op leidinggevend niveau brengt namelijk grote risico’s met zich mee en vraagt daarom om een grote mate van stressbestendigheid. De focus ligt hier op het investeren in de vitaliteit van leidinggevenden, managers en directieleden, zodat zij zelf een positief rolmodel worden op het gebied van vitaliteit, veerkracht en werkgeluk.

In het tweede voorbeeld ligt de focus met name op het ontwikkelen van de benodigde praktische vaardigheden. Het doel is om de leidinggevende te leren hoe hij of zij de randvoorwaarden kan creëren om de vitaliteit van de medewerkers te bevorderen. Dit doen wij via workshops, online trainingen en coaching. In dit traject leer je als leidinggevende te interveniëren hoe medewerkers zich kunnen ontwikkelen en met meer energie naar hun werk gaan. Wij delen kennis uit diverse sectoren en industrieën en helpen organisaties via dit leiderschapsprogramma in de ontwikkeling naar meer zelforganisatie en vitaliteit. Dit leidt uiteindelijk leidt tot een hogere productiviteit, wendbaarheid en verminderd verzuim en verloop.

Onderwerpen die centraal staan in dit programma zijn:

  1. Sturing vanuit gezag en respect.
  2. Te leren sturen op afstand door te managen vanuit veiligheid en vertrouwen.
  3. Medewerkers helpen bij het vergroten van hun eigen autonomie.
  4. Medewerkers ondersteunen bij het ontwikkelen van hun sterke eigenschappen.
  5. De onderlinge samenwerking te verbeteren.
  6. Duidelijkheid te geven door gericht te communiceren.

Deze onderwerpen bieden jou als leidinggevende de vaardigheid om (team)prestaties duurzaam te verbeteren en sneller in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen.


Alle expertises