Naast de locatie en het karakter van het gebouw, is de inrichting het meest bepalend voor de identiteit van een werkomgeving. Maar ook de manier waarop bezoekers worden bejegend en het niveau van de voorzieningen dragen bij aan de gewenste uitstraling en branding.

Een werkomgeving die de gewenste identiteit van een organisatie weerspiegelt, stimuleert medewerkers tot een werkhouding die in lijn is met die identiteit. De werkomgeving wordt meer en meer mede bepalend voor de identiteit van een organisatie.

Veel organisaties die overgaan op een flexibele, open werkomgeving doen dat omdat ze gezien hebben dat het medewerkers kan stimuleren tot betere samenwerking en meer kennisdeling. Belangrijke waarden als door automatisering en allerlei vormen van selfservice, routinematige, individueel uit te voeren werkzaamheden vervallen.


Alle expertises