Bricks.

HET VERNIEUWEN VAN DE KANTOOR- EN WERKOMGEVING IN DE RUIMSTE ZIN VAN HET WOORD, GERICHT OP BETERE COMMUNICATIE EN KENNISDELING.

Een werkomgeving voor Aegon Group

De nieuwe werkomgeving van Aegon is gericht op onderlinge samenwerking, informele ontmoetingen, creatieve momenten met elkaar en zichtbaarheid van werk en medewerkers, ook buiten de standaard werktijden. Het kantoor is flexibeler gemaakt om verhuisbewegingen en organisatie- veranderingen op te vangen. In het nieuwe kantoor van Group zijn verschillende typen werkplekken te vinden, die de medewerkers gebruiken al naar gelang de werkzaamheden op een bepaalde dag.

Lees verder

De nieuwe Shell werkomgevingen

Shell Real Estate heeft ambitieuze doelen gesteld om de bestaande werkomgevingen verder te optimaliseren. Kenmerken zijn betere functionaliteit voor de medewerkers en meer efficiency van de huidige werkomgevingen. Onder de naam Shell Works is een internationale blauwdruk ontwikkeld hoe deze verschillende werkomgevingen slimmer en beter kunnen worden ingezet. Shell heeft de ambitie om de Shell Works guidelines zoveel mogelijk toe te passen en uit te rollen over alle locaties wereldwijd.

Lees verder